ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
Нова Регистрация
Забравена парола

Имате трудности или въпроси?
info@klett.bg
0700 47 400
0885070014 Виолета Стоименова
0883214403 Боряна Рангелова
0885732930 Мирослава Иргева
Искате да поръчате
учебник на хартиен носител?
Свържете се с нас!
„АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“ 4. ГРУПА

ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА
ДЕТСКАТА ГРАДИНА
„АЗ ЩЕ БЪДА УЧЕНИК“
Познавателни книжки с електронен вариант

Авторски колектив: Бойка Калева, Райна Захариева, Наталия Стойкова, Антоанета Малинова, Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, Клер Колева, Димитър Димитров

Редактор на издателството: Ясена Христова

Предпечатна подготовка и графичен дизайн: Христо Елезов

Художници: Младена Елезова, Христо Елезов

Дизайн на е-учебника: Румяна Папанчева

Анотация

Познавателната книжка „Аз ще бъда ученик“ за четвърта подготвителна група (6-7 години) е разработена в три части (Книжка 1, Книжка 2, Книжка 3):

  • Интегрирана по образователните направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика и Конструиране и технологии.
  • Разработена според изискванията на Наредба 5/03.06.2016 г. за предучилищно образование.
  • Изградена на база спираловиден системен подход.
  • Адаптирана към потребностите на съвременното дете.
  • Основана на диалог с родителите.
  • Лесно и практично проследяване на постиженията на детето.

За улеснение на учителя е разработено Методическо ръководство на учителя, което включва концептуална рамка, принципи и подходи на педагогическо взаимодействие, тематично разпределение и приложения по всички образователни направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура, описание на процедурата по проследяване на резултатите от постиженията на децата, механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование и други.

Комплектът включва още Методическо ръководство на учителя по музика и музикален диск с песни и техните инструментали по образователно направление Музика.

Комплект табла по образователни направления: Български език и литература, Математика, Околен свят, част от учебното съдържание за обезпечаване на фронтална работа на учителя.

За авторите

Авторският колектив включва професионалисти в областта на предучилищната педагогика, психологията, общата дидактика, музиката.