ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
Нова Регистрация
Забравена парола

Имате трудности или въпроси?
info@klett.bg
0700 47 400
0885070014 Виолета Стоименова
0883214403 Боряна Рангелова
0885732930 Мирослава Иргева
Искате да поръчате
учебник на хартиен носител?
Свържете се с нас!
Е-УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 2. КЛАС

Авторски колектив: Даниела Северинова, Цветанка Доганова, Елена Ташева, Виолета Богданова, Силвия Челебиева

Редактор на издателството: Ясена Христова

Предпечатна подготовка и графичен дизайн: Христо Елезов

Художник: Младена Елезова, Христо Елезов

Рецензент: Стюарт Камерън

Дизайн на е-учебника: Румяна Папанчева, Гергана Вълканова

ISBN: 978-619-7243-19-2

Анотация

Представяме на Вашето внимание Talk and Explore with Echo – учебник за втори клас на общообразователното училище, който е изграден въз основа на възгледите на иновационната система за ранно чуждоезиково обучение Talk with Echo.

Системата Talk with Echo предлага нов образователен модел на педагогическо взаимодействие, основан върху принципите на комуникативност, приемственост, интерактивност в условията на подкрепяща заобикаляща среда и съобразен с интересите и възможностите на децата.

Учебникът, който държите в ръцете си има за цел да помогне на учениците да изградят умения за общуване на чужд език, да трупат активен и пасивен лексикален запас и най-важното – да опознават английската реч и да се чувстват комфортно в условията на чуждоезикова среда.

В самото начало на своето познанство с английския език учениците се запознават с буквите от английската азбука, с особеностите в произношението на гласните и на съгласните звукове, което стои в основата на успешното изграждане на уменията за четене.

По време на своето пътешествие по света с Ехо, учениците опознават фонетичното, лексикалното и граматичното ниво на английския език и в същото време научават много нови и забавни факти за заобикалящия ги свят.

Учебникът дава възможност за реализиране на междупредметни връзки с останалите общообразователни предмети. Като приложения в учебника са предложени обогатяващи стихове и песни, както и речник с ключовата лексика, в който учениците могат да се ориентират сами и така да развиват уменията си за самостоятелно търсене и работа с информация.

Книгата за учителя към учебника съдържа подробни разработки на всеки урок. Във всеки урок са предложени конкретни задачи за диференциране на работата с ученици с различно ниво на умения, както и задачи за домашна работа. Освен задачите, свързани с учебното съдържание, в учебника са предоставени и забавни игри, тематично обвързани с всеки урок, които освен забавния си и в същото време образователен характер имат за цел да осигурят на децата плавен преход между отделните типове задачи.

В подкрепа на системата е разработен специален дигитален програмен продукт, основан на заложеното в системата учебното съдържание и с потенциал да разгръща знанията и уменията на учениците.

За авторите

Даниела Северинова – основател и дългогодишен директор на ЧСОУ „Св. Георги”. Създател на иновативен метод за ранно чуждоезиково обучение за деца, съставляващ компилация от няколко научни метода и базиран на някои елементи и принципи от сугестопедията, в който детето е поставено в центъра на обучението, което е поднесено простичко и чрез игра, а учителят има свободата да избира подхода си и материалите във всеки един момент. Автор е на множество учебници и помагала.

Цветанка Доганова – учител в ЧСОУ „Св. Георги”. Автор на учебници и помагала.

Силвия Челебиева – преподавател по РЧО по английски език, град Бургас.

Виолета Богданова – преподавател по РЧО по английски език, град Бургас.

Елена Ташева – учител по английски език в ОУ „Васил Априлов”, град Бургас.