ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
Нова Регистрация
Забравена парола

Имате трудности или въпроси?
info@klett.bg
0700 47 400
0885070014 Виолета Стоименова
0883214403 Боряна Рангелова
0885732930 Мирослава Иргева
Искате да поръчате
учебник на хартиен носител?
Свържете се с нас!
Е-УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАТИКА ЗА 8. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
ПО ИНФОРМАТИКА ЗА 8. КЛАС

Авторски колектив: проф. Красимир Манев, проф. Нели Манева, Велислава Христова

Редактор на издателството: Ясена Христова

Предпечатна подготовка и графичен дизайн: Кирил Мавров

Художник: Киро Мавров

Дизайн на е-учебника: Димитър Данаилов

ISBN: 978-619-7243-21-5

Анотация

Новият учебник по Информатика за 8. клас е създаден на базата на съществуващите до момента учебни помагала по информатика от поредицата на Издателство „Изкуства”, следвайки познатия и харесван от хиляди български учители и ученици, стил на изложение.

Той отговаря с абсолютна точност на учебните програми по Информатика на МОН. В него са засегнати последните тенденции в съвременната информатика в световен мащаб, като е търсена и максимална ефективност в учебния процес. Преподаването на Информатика като задължителен предмет в 8. клас на някои български училища е новост. Учебникът на издателство „Изкуства” по този предмет е създаден на основата на добре известния „Информатика” за 9.-10. клас за задължителна подготовка, като за целта някои от уроците са основно преработени, за да отговаря съдържанието напълно на учебната програма. По същество, книгата е учебник по програмиране на езика C# - един от езиците, изискван от учебната програма. Сериозно са застъпени както създаването на конзолни приложения, така и на приложения с графичен интерфейс. Темите са разработени подробно и илюстрирани с много примерни програми. Изходните кодове на всички програми от учебника са предоставени на съпътстващата база с ресурси.

Ние, екипът на издателство „Изкуства”, вярваме, че този учебник ще даде на учителите най-висока степен на свобода и творчество, и същевременно ще им бъде в помощ в работата.

За авторите

Проф. Красимир Манев – български математик с интереси в дискретната математика и теоретичната информатика. Преподавател във Факултета по математика и информатика към Софийския университет и Нов български университет. Автор на множество учебници и помагала. Дългогодишен ръководител на националния отбор по информатика, постигнал редица успехи на международни състезания. От 2014 е Президент на Международната олимпиада по информатика.

Награден с Почетен знак със синя лента на СУ; Почетен знак на президента на Република България за успехи в извънкласната работа по Информатика; Награда за изключителни заслуги на Международната олимпиада по информатика.

Проф. Нели Манева – дългогодишен учен от БАН, професор във ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”. Автор на множество учебници и помагала.

Велислава Христова – учител в Математическа гимназия „Гео Милев”, град Плевен.