ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
Нова Регистрация
Забравена парола

Имате трудности или въпроси?
info@klett.bg
0700 47 400
0885070014 Виолета Стоименова
0883214403 Боряна Рангелова
0885732930 Мирослава Иргева
Искате да поръчате
учебник на хартиен носител?
Свържете се с нас!
Е-УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 10. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 10. КЛАС

Авторски колектив: проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева, доц. Генчо Стоицов, Елена Тодорова, Димитър Данаилов

Редактор на издателството: Ясена Христова

Предпечатна подготовка и графичен дизайн: Кирил Мавров

Художник: Киро Мавров

Дизайн на е-учебника: Димитър Данаилов

ISBN: ...

Анотация

Уважаеми млади приятелю,

В ръцете ти е поредната книга на Издателство „Изкуства”, предназначена за учениците, които изучават Информационни технологии в задължителната подготовка на българските училища – учебникът за 10. клас. Ако през изминалите години си изучавал учебния предмет с помощта на нашите книги, навярно си забелязал стремежа ни да съчетаваме чисто практическата страна на информационните технологии с малко по-дълбоко вникване в тяхната същност. Стремяхме се не само да представим процедурите, необходими за решаване на конкретни задачи, но и да покажем принципните възможности на компютърните системи и съвременните софтуерни технологии да решават такива задачи. Голямо внимание отделихме и на прилагане на наученото в клас при разработване на проекти по ИТ.

Настоящият учебник, предназначен за третия гимназиален клас, не се различава по разнообразието на предлагания учебен материал от предишните книги. В учебника ще се запознаеш със съвременните постижения в областта на компютърните системи и компютърните мрежи. Ще научиш факти, свързани с проверка на надеждността и валидността на информацията, с използването на съвременни технологични средства за дигитално сътрудничество, с възможностите за създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства. Специално внимание в учебника се отделя на алгоритмите и техните основни характеристики. Ще се научиш да представяш алгоритмите с компютърни програми, реализирани чрез визуалната среда за програмиране С#. В учебника се предлага подробно учебно съдържание, посветено на решаването както на проблеми с практически или теоретичен характер чрез дигитални технологии, така и на проблеми, възникнали при използването на дигиталните технологии. Ще се запознаеш и с въздействието на използването на дигиталните технологии върху здравето и върху околната среда.

Разбира се, ние ще те напътстваме, а много помощни учебни материали ще намериш в папката Resources на сайта на издателството: https://izkustva.bg/it.php.

Желаем ти успехи и до нови срещи!

Авторите

За авторите

Проф. Коста Гъров – ръководител катедра „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Автор на множество учебници и помагала.

Доц. д-р Стефка Анева – преподавател в катедра „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Доц. д-р Генчо Стоицов – преподавател в катедра „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Гл. ас. д-р Елена Тодорова – преподавател в катедра „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Димитър Данаилов – преподавател с педагогически опит повече от 15 години в сферата на средното образование. Работи с ученици в различни възрастови групи - от 1 клас до 12 клас. Преподава предметите Информатика и Информационни технологии. Съавтор е на поредицата помагала и учебници по Информационни технологии на Издателство „Изкуства” от 5 до 10 клас. Носител на награда „Неофит Рилски”, присъдена за дългогодишна цялостна високопрофесионална дейност през 2010 година.