ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
Нова Регистрация
Забравена парола

Имате трудности или въпроси?
info@klett.bg
0700 47 400
0885070014 Виолета Стоименова
0883214403 Боряна Рангелова
0885732930 Мирослава Иргева
Искате да поръчате
учебник на хартиен носител?
Свържете се с нас!
Е-УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС

Авторски колектив: проф. Красимир Манев, проф. Коста Гъров, проф. Нели Манева, Стефка Анева, Елена Тодорова, Димитър Данаилов

Редактор на издателството: Ясена Христова

Предпечатна подготовка и графичен дизайн: Кирил Мавров

Художник: Киро Мавров

Дизайн на е-учебника: Димитър Данаилов

ISBN: 978-619-7243-52-9

Анотация

Новият учебник по Информационни технологии за 7. клас е създаден на базата на съществуващите до момента учебни помагала по информационни технологии от поредицата на Издателство „Изкуства”, следвайки познатия и харесван от хиляди български учители и ученици, стил на изложение.

Той е създаден в пълно съответствие с учебните програми по Информационни технологии на МОН. В него са засегнати последните тенденции в съвременните информационни технологии в световен мащаб, като е търсена и максимална ефективност в учебния процес. Учебното съдържание в новия учебник за 7. клас на издателство „Изкуства” надгражда учебния материал от 6. клас. Освен някои от уроците, които са включени в учебната програма за 7. клас от предишни учебници, новост е разделът за създаване на видеоклипове, за който се надяваме, че ще е повиши интересът на учениците към изданието. Включени са множество примери, разнообразни задачи за индивидуална и екипна работа, примерни теми за разработване на проекти и различни форми за самопроверка и контрол.

Ние, екипът на издателство „Изкуства”, вярваме, че този учебник ще даде на учителите най-висока степен на свобода и творчество, и същевременно ще им бъде в помощ в работата.

За авторите

Проф. Красимир Манев – български математик с интереси в дискретната математика и теоретичната информатика. Преподавател във Факултета по математика и информатика към Софийския университет и Нов български университет. Автор на множество учебници и помагала. Дългогодишен ръководител на националния отбор по информатика, постигнал редица успехи на международни състезания. От 2014 е Президент на Международната олимпиада по информатика.

Награден с Почетен знак със синя лента на СУ; Почетен знак на президента на Република България за успехи в извънкласната работа по Информатика; Награда за изключителни заслуги на Международната олимпиада по информатика.

Проф. Коста Гъров – ръководител катедра „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Автор на множество учебници и помагала.

Проф. Нели Манева – дългогодишен учен от БАН, професор във ФМИ на СУ, катедра „Софтуерни технологии”. Автор на множество учебници и помагала.

Доц. д-р Стефка Анева – преподавател в катедра „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Гл. ас. д-р Елена Тодорова – преподавател в катедра „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Димитър Данаилов – преподавател с педагогически опит повече от 15 години в сферата на средното образование. Работи с ученици в различни възрастови групи - от 1 клас до 12 клас. Преподава предметите Информатика и Информационни технологии. Съавтор е на поредицата помагала и учебници по Информационни технологии на Издателство „Изкуства” от 5 до 10 клас. Носител на награда „Неофит Рилски”, присъдена за дългогодишна цялостна високопрофесионална дейност през 2010 година.