ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
Нова Регистрация
Забравена парола

Имате трудности или въпроси?
info@klett.bg
0700 47 400
0885070014 Виолета Стоименова
0883214403 Боряна Рангелова
0885732930 Мирослава Иргева
Искате да поръчате
учебник на хартиен носител?
Свържете се с нас!
Е-УЧЕБНИК ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 9. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 9. КЛАС

Авторски колектив: проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева, доц. Генчо Стоицов, Елена Тодорова, Димитър Данаилов

Редактор на издателството: Ясена Христова

Предпечатна подготовка и графичен дизайн: Кирил Мавров

Художник: Киро Мавров

Дизайн на е-учебника: Димитър Данаилов

ISBN: 978-619-7243-53-6

Анотация

Уважаеми млади приятелю,

В ръцете ти е поредната книга на Издателство „Изкуства”, предназначена за учениците, които изучават Информационни технологии в задължителната подготовка на българските училища – учебникът за 9. клас. Ако през изминалите години си изучавал учебния предмет с помощта на нашите книги, навярно си забелязал стремежа ни да съчетаваме чисто практическата страна на информационните технологии с малко по-дълбоко вникване в тяхната същност. Стремяхме се не само да представим процедурите, необходими за решаване на конкретни задачи, а и да покажем принципните възможности на компютърните системи и съвременните софтуерни технологии да решават такива задачи. Голямо внимание отделихме и на прилагане на наученото в клас при разработване на проекти по ИТ.

Настоящият учебник, предназначен за втория гимназиален клас, не се различава по разнообразието на предлагания учебен материал от предишните книги. В учебника ще се запознаеш със съвременните постижения в областта на компютърните системи и компютърните мрежи. Ще научиш факти свързани със суперкомпютрите, грид и облачните технологии и системите за глобално позициониране. Ще се научиш да определяш местоположението си на картата и да подготвяш маршрути за придвижване с помощта на приложението Google Maps. В учебника се предлага подробно учебно съдържание, посветено на компютърните мрежи и техните приложения в услуга на гражданите. Ще задълбочиш познанията си в областта на класическите офис технологии – компютърната текстообработка и електронните таблици. Ще придобиеш нови знания и умения за работа с шаблони и теми в текстови документи и изготвянето на циркулярни писма. В уроците от учебника е предложена задълбочена информация за обработка на данни съхранени в електронни таблици – сортиране по един и няколко признака, валидиране и филтриране на данни, обобщаване на таблици и диаграми. Разработването на проекти остава основна дейност в обучението – предвидили сме няколко урока за самостоятелна работа по проекти. Специално внимание е отделено на организацията и разработването на убедителна презентация за защита на проект. Разбира се, ние ще те напътстваме, а много помощни материали ще намериш в папката Resources на сайта на учебното помагало.

Желаем ти успехи и до нови срещи!

Авторите

За авторите

Проф. Коста Гъров – ръководител катедра „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Автор на множество учебници и помагала.

Доц. д-р Стефка Анева – преподавател в катедра „ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Доц. д-р Генчо Стоицов – преподавател в катедра „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Гл. ас. д-р Елена Тодорова – преподавател в катедра „КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Димитър Данаилов – преподавател с педагогически опит повече от 15 години в сферата на средното образование. Работи с ученици в различни възрастови групи - от 1 клас до 12 клас. Преподава предметите Информатика и Информационни технологии. Съавтор е на поредицата помагала и учебници по Информационни технологии на Издателство „Изкуства” от 5 до 10 клас. Носител на награда „Неофит Рилски”, присъдена за дългогодишна цялостна високопрофесионална дейност през 2010 година.