ВХОД ЗА РЕГИСТРИРАНИ
Нова Регистрация
Забравена парола

Имате трудности или въпроси?
info@klett.bg
0700 47 400
0885070014 Виолета Стоименова
0883214403 Боряна Рангелова
0885732930 Мирослава Иргева
Искате да поръчате
учебник на хартиен носител?
Свържете се с нас!
Е-УЧЕБНИК ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
ПО МУЗИКА ЗА 6. КЛАС

Авторски колектив: Милка Толедова, Любомира Христова, Пепа Запрянова

Редактор на издателството: Ясена Христова

Предпечатна подготовка и графичен дизайн: Кирил Мавров

Художник: Киро Мавров

Рецензент: Христина Целова

Дизайн на е-учебника: Венелин Николов

ISBN: 978-619-7243-27-7

Анотация

Учебникът е:

  • създаден от действащи учители;
  • апробиран в практиката;
  • с достъпно и разбираемо съдържание;
  • полиграфски и художествено издържан;
  • съобразен с възрастовите особености и претенции на ученика;
  • лесен и удобен за работа от учителя;
  • иновативен по отношение на избор на музикални произведения за изпълнение и слушане;
  • провокиращ интерес към явления и процеси в музикалното изкуство;
  • разработен в съответствие с музикалните явления и нагласи на 21 век.

Работни листове за всяка тема, позволяващи изграждането на музикално портфолио за всеки ученик.

Музикалният диск съдържа песни за изпълнение, инструменталните им съпроводи и музикален материал за слушане. Фолклорните записи са направени с автентични музикални инструменти.

Предлагаме иновативна интерактивна платформа с учебните материали, лесна, достъпна за използване онлайн и офлайн. Е-учебникът позволява както фронтална работа с целия клас, така и индивидуална с всеки ученик.

За авторите

Милка Толедова – преподавател в АМТИИ-Пловдив и диригент на Хора на Пловдивските момчета „Стефка Благоева”. Автор е на научни разработки и статии по проблемите на музикалното възпитание в условията на общообразователното училище, на рецензии за учебници по музика, ръководи студентски научни изследвания, участва в научни конференции, работи по проекти. С хора на Пловдивските момчета развива активна концертна дейност в страната и в чужбина, участва в оперни спектакли, в национални и международни музикални фестивали и конкурси.

Любомира Христова – завършила Висшия музикално-педагогически институт в град Пловдив със специалност „Музикална педагогика”. Работи като учител по музика във всички етапи и степени на общообразователното училище. В момента работи като учител по музика и заместник-директор по учебната дейност в ОУ „Екзарх Антим I” град Пловдив, базов учител е към катедра „Музикална педагогика” на ПУ „Паисий Хилендарски”. Притежава Първа квалификационна степен придобита в Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – Стара Загора, сертификати за обучение към Майкрософт и Teacher.bg и за инструктор по базови и специфични компютърни умения към НПЦ, МОН. Участва и в работни групи на МОН за разработване на учебни програми по музика за прогимназиален и първи гимназиален етап на общообразователното училище.

Преподавателските ѝ интереси са насочени към прилагане на методики, свързани с информационно-комуникационните технологии и проектно-ориентираното обучение. Участва в семинари и национални конференции - „Учителят – новатор” към проекта I*Teach на програмата Леонардо да Винчи в рамките на Третата балканска конференция по информатика на СУ „Климент Охридски”, „Училището – желана територия на ученика”, Конкурс за образователно – програмни продукти, СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ, гр. София и др.

През 2008 г. Любомира Христова е отличена с почетно отличие на МОН – „Неофит Рилски”, а през 2013 г. с Почетна значка на град Пловдив.

Пепа Запрянова – музикален педагог, старши учител по музика с присъдена Първа ПКС в Гимназия за романски езици „Г. Ст. Раковски”, гр. Бургас. Възпитаник е на СМУ „Добри Христов” – гр. Варна, след което завършва музикална педагогика в АМТИИ, гр. Пловдив. Основател и диригент на народен хор „Трепетлика” към ЦПЛР, гр. Бургас. Носител на престижни национални и международни награди: „Златна лира” от Съюза на музикалните и танцови дейци, почетно отличие „Неофит Рилски” на МОН и др.